ul. Armii Krajowej 15 14-300 Morąg
pl2morag@wp.pl
(89) 757-28-88

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


CZAS TRWANIA

CZYNNOŚCI

 

 

8.00- 8.30
11.30- 12.00
14.00- 14.30

Śniadanie
Obiad
Podwieczorek

Z

Co najmniej 1/5 czasu
(114 minut)

Zabawa dzieci:

( w tym czasie dzieci bawią sie swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela: mogą to być zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, praca indywidualna).

T

Co najmniej 1/4 czasu
(143 minuty)

Zajęcia na świeżym powietrzu:

( dzieci spędzają ten czas na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.: organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.).

D

Co najmniej
(85 minut)

Zajęcia dydaktyczne:

( różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego).

I

Co najmniej 2/5 czasu
(228 minut)

Zajęcia według uznania nauczyciela:

( nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć. W tej puli mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne oraz zajęcia dodatkowe: religia, język angielski, filharmonia, rytmika itp.).