ul. Armii Krajowej 15 14-300 Morąg
pl2morag@wp.pl
(89) 757-28-88

Aktualności

O G Ł O S Z E N I E *Dyżur wakacyjny!

UWAGA, RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA !
INFORMUJĘ, IŻ DYŻUR WAKACYJNY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W MORĄGU, W TYM ROKU SZKOLNYM, BĘDZIE PEŁNIONY W MIESIĄCU LIPCU 2022 r. W MIESIĄCU SIERPNIU ŻŁOBEK BĘDZIE ZAMKNIĘTY.
Rodzice zainteresowani skorzystaniem z dyżuru, proszeni są o złożenie na piśmie deklaracji wraz               z oświadczeniem o zatrudnieniu w nieprzekraczalnym terminie do 17.06.2022r. w  przedsionku żłobka, do skrzynki korespondencyjnej.
Jednocześnie informujemy, że opłatę za wyżywienie i świadczenia udzielane przez żłobek, rodzice wnoszą:  
- do 7 go lipca 2022r. (z góry) na konta Żłobka Miejskiego  w Morągu.