ul. Armii Krajowej 15 14-300 Morąg
pl2morag@wp.pl
(89) 757-28-88

KADRA ŻŁOBKA

Kadrę Żłobka Miejskiego w Morągu tworzy zespół wykształconych, kwalifikowanych i kreatywnych opiekunek, pielęgniarki oraz pomocy dbających o ciepłą oraz przyjemną atmosferę w naszej placówce.

Są to odpowiednio przygotowani i doświadczenie opiekunowie, osiągający wysokie efekty w pracy z dziećmi w zakresie rozwijania ich potencjalnych możliwości jak również rozbudzania ciekawości poznawczej. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby.

W podejmowanych działaniach opiekuńczo- wychowawczych opiekunki dziecięce stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój.

HISTORIA

Powstanie Żłobka, to rok 1993. Dyrektorem została Pani Grażyna Kalitko. Nowo powstała placówka liczyła 3 grupy wiekowe ( od 4 miesięcy do 3 lat). Zaplecze kuchenne z kuchnią mleczną oraz pralnię. Grupy liczące do 30 dzieci objęte były opieką przez 1 opiekunkę i od 4- 5 pomocy.

Żłobek zmieniał się przez kolejne lata. Obecnie jego grupy mieszczą się na piętrze. Dzieci w wieku od 1 roku do 2 lat, to grupa "Zajączki" licząca 23 dzieci, oraz dzieci w wieku od 2-3 lat, to grupa "Krasnale" licząca 25 dzieci. Opiekę nad nimi sprawuje 5 opiekunek dziecięcych, pielęgniarka i 2 pomoce.

Od września 2018 r. nowym dyrektorem Żłobka Miejskiego w Morągu została Pani Marzena Laskowska.

Budynek, w którym mieści się nasza placówka jest budynkiem piętrowym. Na parterze znajdują się dzieci przedszkolne, a na pierwszym piętrze dzieci małe do 3 lat uczęszczające do żłobka wyodrębnionego w 2015 roku ze struktur przedszkola na samodzielną placówkę.